GO豪4チビ日記

2011年8月にオーストラリアに移住した、我が家の記録を綴ります。

We are in Washington.

イメージ 1

Idaho shuu ha kyoude owari.
Washington shuu ni tsukimshita. minna genki desu.
Koki no Nihon no pasupooto wo shutoku dekimashita.

konya ha tomodachi to karerano ryoushin ni
Nihonjin ga keiei shiteiru Sushi ya ni tsurete itte moraimashita.
oishikatta desu. Nihon no aji to urabetemo waruku naikamo.

raishuu kayoubino yoru ni ha Nihon ni modoru node,
nihongo de no blog shimasune.

deha.